کشمش سبز درجه یک صادراتی First class green raisins for export

خرید محصول کشمش سبز درجه یک صادراتی First class green raisins for export
فروشنده: آذراکسپو

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کشمش سبز درجه یک صادراتی First class green raisins for export

کشمش سبز درجه یک صادراتی First class green raisins for export

حداقل سفارش 1 تن به بالا

قیمت هر کیلو فقط 45000 تومان

خواص کشمش سبز (طبیعت و خواص درمانی)

انگور خشک کرده را کشمش می‌نامند که در انواع، اشکال و رنگهای مختلف تهیه می‌شود. انواع مختلف کشمش شامل کشمش آفتاب خشک، سایه خشک، تیزابی و انگوری می‌شود، زمانی که دانه‌های انگور سبز را سایه خشک می‌کنند، کشمش سبز تولید می‌شود.

طبع کشمش سبز گرم است و به طور کلی برای تقویت قلب، کبد، حافظه و سیستم تناسلی مفید است.

برخی از مهمترین خاصیت‌های کشمش سبز عبارتند از:

۱.درمان ضعف و خستگی بدن

۲. کاهش وزن بخاطر پیشگیری از اشتهای کاذب

۳. پیشگیری از پوکی استخوان
کشمش سبز حاوی مقادیر بالایی از ویتامین دی است که به جذب بهتر کلسیم کمک می‌کند.

۴. درمان ضعف جنسی
مصرف کشمش به تحریک میل جنسی کمک کرده و به علت وجود اسید آمینه‌ای به نام آرژینین، باعث انگیختگی جنسی می‌شود.

۵. پیشگیری از سرطان

کشمش سرشار از ماده ای به نام کاتچین‌ است که نوعی آنتی‌اکسیدان‌ پلی‌فنولی در خون است و در پیشگیری از سرطان نقش دارد.

۶. کاهش فشار خون

بخاطر مقادیر زیاد پتاسیم در کشمش سبز ،مصرف این میوه تنش موجود در رگ‌های خونی را کم کرده و باعث پایین آمدن فشارخون می‌شود.

۷. حفظ سلامت دستگاه گوارش

تقویت دستگاه گوارش از خواص کشمش سبز است سموم و مواد مضر از دستگاه گوارش دفع و بدن را از بیماری‌های روده، رشد باکتری ها و ناراحتی ناشی از التهاب آن محافظت می‌کند.

۸. پیشگیری از بیماری‌های قلبی

پسته اکبری سوپر ممتاز صادراتی

با آذراکسپو صادرات کنید

کشمش درجه یک صادراتی First class raisins for export

04133313301

0098911437925

 

کشمش سبز درجه یک صادراتی First class green raisins for export

First class green raisins for export

Minimum order 1 ton and up
The price of each kilo of green raisins is only 45,000 Tomans

Dried grapes are called raisins, which are prepared in different types, shapes and colors.
Different types of raisins include sun-dried raisins, dry shade, acid and grapes.
When green grape seeds are dried in the shade, green raisins are produced.

Green raisins are warm in nature and are generally useful for strengthening the heart, liver, memory and reproductive system.

Some of the most important properties of green raisins are:
1. Treatment of weakness and fatigue of the body
۲. Weight loss will be followed by fatigue and constant tiredness
3. Prevention of osteoporosis
4. Treatment of impotence
5. Cancer prevention
6. Lower blood pressure
7. Maintain gastrointestinal health
8. Prevention of heart disease
First class raisins for export First class raisins for export
For retail and wholesale orders
04133313301
0098991437925

 

Первоклассный зеленый изюм на экспорт

Минимальный заказ от 1 тонны
Цена каждого килограмма зеленого изюма всего 45000 томанов.

Сушеный виноград называют изюмом, который готовят разных видов, форм и цветов.

Различные виды изюма включают сушеный на солнце изюм, сухой оттенок, кислоту и виноград.
Когда зеленые виноградные косточки сушат в тени, получается зеленый изюм.

Зеленый изюм теплый по своей природе и, как правило, полезен для укрепления сердца, печени, памяти и репродуктивной системы.

Некоторые из наиболее важных свойств зеленого изюма:
1. Лечение слабости и утомляемости тела
۲. Похудение будет сопровождаться переутомлением и постоянной усталостью.
3. Профилактика остеопороза
4. Лечение импотенции
5. Профилактика рака
6. Пониженное кровяное давление
7. Поддерживайте здоровье желудочно-кишечного тракта
8. Профилактика сердечных заболеваний
Первоклассный изюм на экспорт Первоклассный изюм на экспорт
Для розничных и оптовых заказов
04133313301
0098991437925

e farklı tür, şekil ve renklerde hazırlanan kuru üzüm denir.
Farklı kuru üzüm türleri arasında güneşte kurutulmuş kuru üzüm, kuru gölge, asit ve üzüm bulunur.
Gölgede yeşil üzüm tohumları kurutulduğunda yeşil kuru üzüm üretilir.

Yeşil kuru üzüm, doğası gereği sıcaktır ve genellikle kalbi, karaciğeri, hafızayı ve üreme sistemini güçlendirmek için faydalıdır.

Yeşil kuru üzümün en önemli özelliklerinden bazıları şunlardır:
1. Vücudun zayıflık ve yorgunluğunun tedavisi
۲. Kilo kaybını yorgunluk ve sürekli yorgunluk takip edecek
3. Osteoporozun önlenmesi
4. İktidarsızlık tedavisi
5. Kanseri önleme
6. Düşük kan basıncı
7. Gastrointestinal sağlığı koruyun
8. Kalp hastalığının önlenmesi
İhracat için birinci sınıf kuru üzüm İhracat için birinci sınıf kuru üzüm

Perakende ve toptan siparişler için

Minimum sipariş 1 ton ve üstü

Her kilo yeşil kuru üzümün fiyatı sadece 45.000 Toman’dır.

04133313301

0098991437925

کشمش سبز درجه یک صادراتی First class green raisins for export

زبيب اخضر درجة اولى للتصدير

يسمى العنب المجفف بالزبيب ، ويتم تحضيره بأنواع وأشكال وألوان مختلفة.
تشمل أنواع الزبيب المختلفة الزبيب المجفف بالشمس والظل الجاف والحمض والعنب.
عندما تجفف بذور العنب الخضراء في الظل ، يتم إنتاج الزبيب الأخضر.

الزبيب الأخضر دافئ بطبيعته وهو مفيد بشكل عام لتقوية القلب والكبد والذاكرة والجهاز التناسلي.

من أهم خصائص الزبيب الأخضر:
1. علاج ضعف وتعب الجسم
۲. سيتبع فقدان الوزن إرهاق وإرهاق مستمر
3. الوقاية من هشاشة العظام
4. علاج الضعف الجنسي
5. الوقاية من السرطان
6. يخفض ضغط الدم
7. يحافظ على صحة الجهاز الهضمي
8. الوقاية من أمراض القلب
زبيب درجة أولى للتصدير زبيب درجة أولى للتصدير
لأوامر البيع بالتجزئة والجملة
04133313301
0098991437925

İhracat için birinci sınıf yeşil kuru üzüm

Kuru üzümlere farklı tür, şekil ve renklerde hazırlanan kuru üzüm denir.
Farklı kuru üzüm türleri arasında güneşte kurutulmuş kuru üzüm, kuru gölge, asit ve üzüm bulunur.
Gölgede yeşil üzüm tohumları kurutulduğunda yeşil kuru üzüm üretilir.

Yeşil kuru üzüm, doğası gereği sıcaktır ve genellikle kalbi, karaciğeri, hafızayı ve üreme sistemini güçlendirmek için faydalıdır.

Yeşil kuru üzümün en önemli özelliklerinden bazıları şunlardır:
1. Vücudun zayıflık ve yorgunluğunun tedavisi
۲. Kilo kaybını yorgunluk ve sürekli yorgunluk takip edecek
3. Osteoporozun önlenmesi
4. İktidarsızlık tedavisi
5. Kanseri önleme
6. Düşük kan basıncı
7. Gastrointestinal sağlığı koruyun
8. Kalp hastalığının önlenmesi
İhracat için birinci sınıf kuru üzüm İhracat için birinci sınıf kuru üzüm
Perakende ve toptan siparişler için
04133313301
0098991437925

توضیحات

کشمش سبز درجه یک صادراتی First class green raisins for export

حداقل سفارش 1 تن به بالا

قیمت هر کیلو فقط 45000 تومان

خواص کشمش سبز (طبیعت و خواص درمانی)

انگور خشک کرده را کشمش می‌نامند که در انواع، اشکال و رنگهای مختلف تهیه می‌شود. انواع مختلف کشمش شامل کشمش آفتاب خشک، سایه خشک، تیزابی و انگوری می‌شود، زمانی که دانه‌های انگور سبز را سایه خشک می‌کنند، کشمش سبز تولید می‌شود.

طبع کشمش سبز گرم است و به طور کلی برای تقویت قلب، کبد، حافظه و سیستم تناسلی مفید است.

برخی از مهمترین خاصیت‌های کشمش سبز عبارتند از:

۱.درمان ضعف و خستگی بدن

۲. کاهش وزن بخاطر پیشگیری از اشتهای کاذب

۳. پیشگیری از پوکی استخوان
کشمش سبز حاوی مقادیر بالایی از ویتامین دی است که به جذب بهتر کلسیم کمک می‌کند.

۴. درمان ضعف جنسی
مصرف کشمش به تحریک میل جنسی کمک کرده و به علت وجود اسید آمینه‌ای به نام آرژینین، باعث انگیختگی جنسی می‌شود.

۵. پیشگیری از سرطان

کشمش سرشار از ماده ای به نام کاتچین‌ است که نوعی آنتی‌اکسیدان‌ پلی‌فنولی در خون است و در پیشگیری از سرطان نقش دارد.

۶. کاهش فشار خون

بخاطر مقادیر زیاد پتاسیم در کشمش سبز ،مصرف این میوه تنش موجود در رگ‌های خونی را کم کرده و باعث پایین آمدن فشارخون می‌شود.

۷. حفظ سلامت دستگاه گوارش

تقویت دستگاه گوارش از خواص کشمش سبز است سموم و مواد مضر از دستگاه گوارش دفع و بدن را از بیماری‌های روده، رشد باکتری ها و ناراحتی ناشی از التهاب آن محافظت می‌کند.

۸. پیشگیری از بیماری‌های قلبی

پسته اکبری سوپر ممتاز صادراتی

با آذراکسپو صادرات کنید

کشمش درجه یک صادراتی First class raisins for export

04133313301

0098911437925

 

کشمش سبز درجه یک صادراتی First class green raisins for export

First class green raisins for export

Minimum order 1 ton and up
The price of each kilo of green raisins is only 45,000 Tomans

Dried grapes are called raisins, which are prepared in different types, shapes and colors.
Different types of raisins include sun-dried raisins, dry shade, acid and grapes.
When green grape seeds are dried in the shade, green raisins are produced.

Green raisins are warm in nature and are generally useful for strengthening the heart, liver, memory and reproductive system.

Some of the most important properties of green raisins are:
1. Treatment of weakness and fatigue of the body
۲. Weight loss will be followed by fatigue and constant tiredness
3. Prevention of osteoporosis
4. Treatment of impotence
5. Cancer prevention
6. Lower blood pressure
7. Maintain gastrointestinal health
8. Prevention of heart disease
First class raisins for export First class raisins for export
For retail and wholesale orders
04133313301
0098991437925

 

Первоклассный зеленый изюм на экспорт

Минимальный заказ от 1 тонны
Цена каждого килограмма зеленого изюма всего 45000 томанов.

Сушеный виноград называют изюмом, который готовят разных видов, форм и цветов.

Различные виды изюма включают сушеный на солнце изюм, сухой оттенок, кислоту и виноград.
Когда зеленые виноградные косточки сушат в тени, получается зеленый изюм.

Зеленый изюм теплый по своей природе и, как правило, полезен для укрепления сердца, печени, памяти и репродуктивной системы.

Некоторые из наиболее важных свойств зеленого изюма:
1. Лечение слабости и утомляемости тела
۲. Похудение будет сопровождаться переутомлением и постоянной усталостью.
3. Профилактика остеопороза
4. Лечение импотенции
5. Профилактика рака
6. Пониженное кровяное давление
7. Поддерживайте здоровье желудочно-кишечного тракта
8. Профилактика сердечных заболеваний
Первоклассный изюм на экспорт Первоклассный изюм на экспорт
Для розничных и оптовых заказов
04133313301
0098991437925

e farklı tür, şekil ve renklerde hazırlanan kuru üzüm denir.
Farklı kuru üzüm türleri arasında güneşte kurutulmuş kuru üzüm, kuru gölge, asit ve üzüm bulunur.
Gölgede yeşil üzüm tohumları kurutulduğunda yeşil kuru üzüm üretilir.

Yeşil kuru üzüm, doğası gereği sıcaktır ve genellikle kalbi, karaciğeri, hafızayı ve üreme sistemini güçlendirmek için faydalıdır.

Yeşil kuru üzümün en önemli özelliklerinden bazıları şunlardır:
1. Vücudun zayıflık ve yorgunluğunun tedavisi
۲. Kilo kaybını yorgunluk ve sürekli yorgunluk takip edecek
3. Osteoporozun önlenmesi
4. İktidarsızlık tedavisi
5. Kanseri önleme
6. Düşük kan basıncı
7. Gastrointestinal sağlığı koruyun
8. Kalp hastalığının önlenmesi
İhracat için birinci sınıf kuru üzüm İhracat için birinci sınıf kuru üzüm

Perakende ve toptan siparişler için

Minimum sipariş 1 ton ve üstü

Her kilo yeşil kuru üzümün fiyatı sadece 45.000 Toman’dır.

04133313301

0098991437925

کشمش سبز درجه یک صادراتی First class green raisins for export

زبيب اخضر درجة اولى للتصدير

يسمى العنب المجفف بالزبيب ، ويتم تحضيره بأنواع وأشكال وألوان مختلفة.
تشمل أنواع الزبيب المختلفة الزبيب المجفف بالشمس والظل الجاف والحمض والعنب.
عندما تجفف بذور العنب الخضراء في الظل ، يتم إنتاج الزبيب الأخضر.

الزبيب الأخضر دافئ بطبيعته وهو مفيد بشكل عام لتقوية القلب والكبد والذاكرة والجهاز التناسلي.

من أهم خصائص الزبيب الأخضر:
1. علاج ضعف وتعب الجسم
۲. سيتبع فقدان الوزن إرهاق وإرهاق مستمر
3. الوقاية من هشاشة العظام
4. علاج الضعف الجنسي
5. الوقاية من السرطان
6. يخفض ضغط الدم
7. يحافظ على صحة الجهاز الهضمي
8. الوقاية من أمراض القلب
زبيب درجة أولى للتصدير زبيب درجة أولى للتصدير
لأوامر البيع بالتجزئة والجملة
04133313301
0098991437925

İhracat için birinci sınıf yeşil kuru üzüm

Kuru üzümlere farklı tür, şekil ve renklerde hazırlanan kuru üzüm denir.
Farklı kuru üzüm türleri arasında güneşte kurutulmuş kuru üzüm, kuru gölge, asit ve üzüm bulunur.
Gölgede yeşil üzüm tohumları kurutulduğunda yeşil kuru üzüm üretilir.

Yeşil kuru üzüm, doğası gereği sıcaktır ve genellikle kalbi, karaciğeri, hafızayı ve üreme sistemini güçlendirmek için faydalıdır.

Yeşil kuru üzümün en önemli özelliklerinden bazıları şunlardır:
1. Vücudun zayıflık ve yorgunluğunun tedavisi
۲. Kilo kaybını yorgunluk ve sürekli yorgunluk takip edecek
3. Osteoporozun önlenmesi
4. İktidarsızlık tedavisi
5. Kanseri önleme
6. Düşük kan basıncı
7. Gastrointestinal sağlığı koruyun
8. Kalp hastalığının önlenmesi
İhracat için birinci sınıf kuru üzüm İhracat için birinci sınıf kuru üzüm
Perakende ve toptan siparişler için
04133313301
0098991437925

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

اطلاعات فروشنده

اطلاعات فروشنده

azarexpo 3.67 3.67 rating from 3 reviews
  • نام فروشگاه: آذراکسپو
  • فروشنده: azarexpo
  • آدرس:
قیمت محصول:
۴۵,۰۰۰ تومان